9 The Download
0 Comment
22.01.2020 Upload date

Kalb Hayatı

Yazar(lar): Abdulhakim Yüce

Kültür
FILE TYPE: epub FILE SIZE: 690 KB

Bir ilmi en güzel ve doğru şekilde öğrenmek için, o ilim hakkında erbabınca yazılmış eserleri tetkik etmek en isabetli yoldur. Şüphesiz tasavvuf için de bu böyledir. Tasavvufa ait, özellikle erken dönem eserlerin büyük bir kısmının Arapça veya Farsça olması, günümüz insanlarının, onlardan yeterince yararlanmasına engel teşkil etmektedir. Yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için, tasavvuf klasiklerinin Türkçe'ye kazandırılması bir zaruret haline gelmiş bulunuyor. Bu düşünceyle olsa gerek, değerli ilim adamlarımız tarafından, Kuşeyri'nin Risale'si, Gazali'nin İhya'sı, Hucviri'nin Keşfu'l-Mahcub'u, Kelabazi'nin Taarruf'u, Nesefi'nin İnsan-ı Kamil'i, Necmüddin Kübra'nın üç risalesi, İbn Haldun'un Şifaü's-Sail'i vb. Tasavvuf klasikleri, Türkçeye tercüme edilmişlerdir.