13 The Download
0 Comment
22.01.2020 Upload date

Pir Sultan Abdal

Yazar(lar): Pertev Naili Boratav, Abdülbaki Gölpınarlı

Dini Kitaplar ve Araştırmalar, Tasavvuf
FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Pir Sultan Abdal büyük bir halk şairi hatta kelimenin tam manasıyla büyük bir şairdir. Kitabın amacı her şeyden evvel Pir Sultan’ın yazılı kaynaklarda bulunmayan menkıbelerini ve dilden dile dolaşan onun adına mal edilen şiirlerden onun olabilecekleri bir araya toplamaktadır.